NADCAST - Подкаст в който аз (Красимир) и моите гости говорим за уеб технологии.

Подкаст в който аз (Красимир) и моите гости говорим за уеб технологии.

/ Отдел продажби срещу отдел инженери

7 Dec 2021, файл

Този епизод е провокиран от една дискусия в ReactJS Bulgaria Facebook групата. А именно, противопоставянето на бизнес нужди срещи нужди на екипа на инженери.